Tarotguiderna

Divination med tarotkortet – gammal bakgrund

Tarotkortleken är en av de mest populära i världen och används av miljontals människor för att tolka sina dagliga angelägenheter och i mystiska traditioner runt om i världen. Tarot har sitt ursprung i Italien under renässansen och sägs först ha skapats under dessa år av en greve vid namn Ludovico Breasted som försökte skapa en mer universell läsning för sina läsare. Den skapades för över hundra år sedan nu och blev tydlig för första gången när han fick kännedom om en bok om de äldres mystiska metoder. Enligt legenden brände han flera exemplar av denna bok för att testa läsaren, som han sedan var tvungen att döda med en kula för att bevisa sitt påstående.

Tarotkortet har genomgått många olika utformningar, influenser och tolkningar genom århundradena. I modern tid är den vanligaste varianten som används vid tarotläsning de traditionella tre däcken (l i,r,i) där varje färg representerar en annan aspekt av ditt dagliga liv. Till exempel representerar pentakels ess kreativitet, svärdskungen symboliserar framgång i affärer, hjärterdrottningen förknippas med romantisk kärlek, hjärterkungen representerar en önskan om berömmelse och rikedom, medan klöveresset symboliserar ett behov av social acceptans. Många tarotentusiaster tror att denna kortlek kan förutsäga ens framtida väg och öde. Denna tro är inte baserad på fakta utan är bara en tro på tarots kraft.

Det finns många versioner av tarot, den mest populära är Thoth Tarot, en populär utgåva av de heliga korten som användes av det antika ockulta samhället Order of the Golden Dawn. En annan mindre känd version är Vatikanens tarotkort som används av medlemmarna i Vatikanens högsta domstol. Modern spådomskonst med hjälp av tarotkort brukar kallas ”magi” eller ”upplysningskonst”. Det finns flera böcker, artiklar och webbplatser som ägnar sig åt historien och användningen av divinationsmedel. Om du är intresserad av att lära dig mer om dessa metoder och bruk kan du göra ytterligare forskning om tarotkortens ockulta historia.

Tarotkortstolkning

Tarot har sitt ursprung i Italien, där den uppfanns omkring 1200 f.Kr. Det har sagts att det först användes för spådomar, men dess spådomsförmåga hittades förmodligen av dem som såg behovet av ett mer bärbart instrument eller ett spelkort. Vid samma tid spreds tarot över hela Europa, från Spanien till Egypten och vidare. I Kina spreds framställningen av tarot ännu mer, särskilt i skrivandet av olika zenbuddhistiska texter. Tarotkort har sedan dess använts för att representera många saker i många kulturer. Tarot kan helt enkelt användas för att förutsäga framtida händelser, men symboliserar ofta också smärta eller trauma, liksom andra saker som inte är omedelbart uppenbara för användaren, vilket bidrar till dess varierande användningsområden.

Tarotkorten i sig är ganska enkla och består mestadels av en grundlek med 52 kort, med ytterligare ett ”speciellt” kort som kallas querent (i sig självt ett divineringsverktyg). Tarotkorten i sig själva representerar inte en enda sak, utan används istället på många olika sätt för att tolka de betydelser som finns på själva kortsidorna. Av denna anledning kan tarotkorten betraktas som något abstrakta verktyg som kan avslöja många olika saker om de personer som använder dem. Ett exempel är användningen av ett kort som kallas ”Ettella” som betyder ”att vandra”. Just detta kort brukar delas ut på ett mycket märkligt sätt: det nedersta kortet i kortleken brukar vändas uppåt, medan alla andra kort normalt vänds nedåt.

Ettella-avläsningar kan vara mycket specifika i sin divinatoriska innebörd och ofta relateras de till viktiga livshändelser som födslar eller giftermål. Det kan till exempel handla om en älskares eller makes återkomst, början på ett nytt hem, en ny karriärväg och så vidare. I mer vanliga tarotläsningar tenderar korten att vara mer generiska i sin tolkning och relatera information till olika aspekter av livet. En fråga kan till exempel be läsaren att hjälpa honom eller henne att förstå den plötsliga känslan av osäkerhet och rädsla som har drivit en person till vansinne den senaste tiden, eller att se om en händelse kommer att förändra deras liv dramatiskt på något dramatiskt sätt. Om det spådomskartade kortet föreslog att en viss typ av relation skulle gynnas av lite tid för sig själv nu, och sedan några dagar senare har de haft en traumatisk upplevelse där den andra parten brutalt mördades, så kommer de två inblandade personerna mycket lätt att kunna relatera till hur den typen av relation kommer att gynna dem båda.

Tarotkortspådragning – Carl Jungs förhållningssätt till tarot

Tarotkorten är en historisk spelkortslek som användes flitigt i olika delar av Europa från mitten av 1400-talet till mitten av 1900-talet. De består av tre färger, som var och en av dem avbildar någon egenskap hos föremål eller situationer som sannolikt kommer att dyka upp i en människas liv. Traditionellt sett läser man korten medan man sitter i en trädgård eller skog. Det var naturligt att tarotkorten också förknippades med hemmets inredning. Detta var tydligast i art nouveau-stilen för möbler och inredningar.

I modern tid fortsätter människor att använda tarotkort för spådomar och en mängd andra ändamål. De är särskilt populära bland psykiska läsare, eftersom de är relativt lätta att lära sig. Faktum är att det är möjligt att läsa av en tarotkortläsning medan du sitter i badet eller tar en dusch. Modern tarotkortläsning har också antagit ett interaktivt tillvägagångssätt. Det vill säga, en läsare kan ställa frågor med hjälp av specifika frågor som rör dina problem, eller så kan du själv dra kort, leka med läsaren och hjälpa honom att tolka svaret.

  • Tarotkort har använts i tusentals år som ett instrument för spådomssyften. De har till exempel använts av tidiga präster som tolkade sina heliga ritualer och av stamläkare för att hjälpa till med läkningsprocessen. Genom hela historien har människor använt dem för att försöka förstå sina liv, sina relationer och sin framtid. Till och med under 1900-talet användes de för att försöka lösa världens mysterium xxi. Carl Jung var en av de första som uppmärksammade den roll som tarotkorten spelade i denna process.
  • I sitt klassiska verk, Man and His Symbols, diskuterar han tarotkortens betydelse i termer av en struktur som han kallar arketyperna. Dessa är inte olik de arketyper som beskrivs i andra antika konstverk och litteratur. Arketyper är de abstrakta former som ses i naturen. Enligt Jung hämtade Carl Jung dessa bilder från den antika mytologin, som han hävdade var representativa för mänsklighetens dolda omedvetna psyke.
  • När vi drar tarotkort vid spådomar spelar vi med arketyper, eftersom de utgör den grundläggande ramen för de bilder vi ser på korten. Arketyperna är nyckeln till att låsa upp den dolda symboliska innebörden som finns begravd i dem. Carl Jung ansåg att kortens betydelse kan låsas upp genom en process av eliminering, symbolisk och mental översättning. Genom att eliminera de symboler som inte passar drömmarens behov kommer vi fram till en mening som är mycket logisk. Så han föreslog också att processen med divination kan liknas vid att försöka översätta ett pussel.

En av de mest populära arketyperna som används i tarotkorten är till exempel hunden. Om du tittar på en vanlig kortlek kommer du att se att det finns totalt 52 kort. Av dessa är hälften av dem förknippade med elementet jord medan den andra hälften är förknippade med vatten. Elementen kan ses på tarotkorten som en stapel dominobrickor, som var och en representerar en aspekt av den fysiska verkligheten. Varje kort i stapeln motsvarar en viss aspekt av den fysiska världen, medan de enskilda kortens positioner hjälper till att förklara de dolda betydelserna inom dessa kort.

Kommentarer inaktiverade för Divination med tarotkortet – gammal bakgrund