Spådom

Napoleon gjorde det. Så även Kung Carl XVI Gustaf. De gjorde någonting som många har gjort genom alla tider, nämligen tog hjälp av siare och sierskor för att förutspå framtida händelser. Napoleon t. ex. brukade anlita en spåkvinna som hette Lénormand. Kung Carl XVI Gustaf blev spådd av Sigriöur Klingenberg under en semesterresa till Island. Hon var drottningen av spåkvinnor på Island och kungen besökte henne flera gånger under sin vistelse. Redan under romarnas tid användes spåkonst. Var det inte att leta tecken i drömmar eller i olika naturfenomen, så var det haruspex. I den romerska religionen var haruspex en man som var tränad att se efter omen i offrade djurs lever.

Idag på 2000-talet är det dock mindre blodigt, då det finns ett flertal appar att välja på när det gäller olika former av spådom.

Divination – vad är det?

Divination kommer från latinens divination, av divinus, gudomlig. Det kallas för spådomskonst, men betyder egentligen gudomlig ingivelse. Vad du än kallar det för, så är det olika metoder för att få kunskap via paranormala vägar. Det kan handla om att sia in i framtiden och ge svar på frågor gällande kärlek, relationer, arbete och ekonomi. Vilka som siar har sett och ser lite olika ut runt om i världen. Det kan vara schamaner, spågummor, orakel, präster, siare, magiker, trollkarlar eller völvor. Alla dessa använder sig av olika metoder, som kaffesump, stjärnor, benknotor, tarotkort, kristallkula, tärningar eller pendel.

Olika metoder att spå

Tasseografi

Även kallad kaffesump spådom, fast det även går att utföra med teblad.
Grovmalda kaffebönor kokas. Kaffet, med sump, hälls upp i en stor rund kopp med ett öra (handtag). Kaffet ska helst drickas och när koppen är tom kan sumpen börja synas. Olika figurer uppstår i sumpen och dessa tolkas. Handtaget på koppen är din vän. Figurerna som hamnar närmast örat påverkar dig genast . Koppens ovankant är nutid och ju djupare du ser ner, desto längre in i framtiden. Om formerna är otydliga kan det betyda motgångar för din vän, om linjerna däremot är raka innebär det bestämda planer. Vågiga linjer betyder ovisshet. Siffror i koppens övre halva avser timmar eller dagar, samt i koppens nedre halva syftar det på längre tidsperioder. Bokstäver som tittar fram är initialer. Några exempel på tasseografiska symboler och deras betydelser är – ankare: framgång i karriären, blomma: kärlek och borg: pengar.

Kiromanti

Detta är en gemensam beteckning för handläsning. Kiromantikerna runt om i världen är överens om att den vänstra handen avslöjar personens nedärvda karaktärsanlag, medan den högra visar den personliga individualiteten och möjligheter. Man börjar med att studera handens form. ”Elementärhanden” är bred, kortfingrad och kraftfull. Den tyder på tröghet, jordnärhet och styrka och ”idealhanden” som sägs tillhöra en praktisk estet. Det finns några standardbetydelser: Inåtvänd tumme betyder inåtvändhet och utåtvänd tumme innebär utåtvändhet. En stor tumme sitter på någon med stark personlighet. Har du långa fingrar, det vill säga att de är längre än handflatan, så är du känslig och intelligent. Korta fingrar är motsatsen. Markerade fingerleder finns hos en logisk och metodisk person. Spetsiga fingrar är tecken på en fantasifull person, medan trubbiga fingertoppar anger förnuft. Intuition är lika med släta fingrar och stora fingrar visar på envishet. Slutligen, utspridda fingrar är tecken på självständighet.

Tarok

Tarok-kortlek fick sin svenska benämning på 1500-talet, men sedan 80-talet säger vi Tarot-kortlek i Sverige. Den första tarotkortleken tror man ska ha skapats i norra Italien någon gång mellan 1420-1450. Det är den mest populära spådomsformen i västvärlden idag. En kortlek innehåller 78 kort, som är uppdelade i två delar. Den större ”Arkanan” med 22 kort, som berättar om större händelser och den mindre ”Arkanan” som berättar om småhändelser. Varje kort har en viss innebörd och de läggs slumpvis ut enligt förutbestämda mönster, så kallade ”läggningar”. Varje position markerar en viss del av klientens fråga eller liv. Exempel på olika sätt att lägga korten är Keltiska korset och astrologisk tydning.

Kartomanti

Är konsten att spå med hjälp av vanliga spelkort. Den här kortkonsten har hamnat lite i skymundan för de vackra Tarot korten. Kortens betydelse:

  • Hjärter förknippas med vattenelementet och står för kärlek, vänskap, lycka och hemmet. Generellt sätt är de bra kort.
  • Ruter förknippas med jordelementet och står för karriär och pengar.
  • Klöver förknippas med eldelementet och står för affärer, ambition och vad man kan göra. De är generellt bra kort, men kan av vissa anses vara dåliga, då det innebär att du behöver lägga ned energi på dessa saker.
  • Spader förknippas med luftelementet och står för skvaller, utmaningar, budskap och problem. Det finns många negativa tankar och känslor bland dessa kort.

Varje kort har en unik innebörd, utöver den här generella beskrivningen. Populära kortläggningar med vanliga spelkort är den magiska fyrkanten och hjulet.

Kristallskådning

Det är en spådomsmetod som har använts många gånger genom historien. Kristallskådning sker inte enbart i kristallkulor, utan även i speglar och i vattenpölar. Det viktiga är att det blänker. Så här går det till att spå i en kristallkula.

  • Ingen annan än ägaren bör vidröra kulan, så det kan förstöra känsligheten mot den riktiga ägaren.
  • När du tittar in i kulan uppstår olika syner i glaset. Det kan vara vita dimmor, som betyder goda tecken, glädje och fördelaktighet. Svarta dimmor är motsatsen, det vill säga illavarslande, dåligt och oro.
  • Färgerna violett, grönt och blått anger lycka och glädje. Däremot färgerna rött, orange och gult betyder fara, stora problem, svek och sjukdom.
  • Vid stigande rörelser får du ett jakande svar, men vid fallande ett nekande.

Pendel

Pendeln kan fortfarande användas som en slagruta för att hitta vattenkällor runt om i världen. Det är inte heller ovanligt att pendeln används för att känna av energier på olika ställen. Vill du ha en egen pendel, så finns de att införskaffas i olika material, t. ex. trä, silver eller kristall. Det går också att välja på symboler som droppe, boll, kon eller spiral. Du kan även göra din egen pendel. Fäst en 15-20 cm lång tråd i ena änden och en sätt fast en ring. Kedja fungerar också bra. När du spår med en pendel, sätt dig med båda fötterna mot golvet. Ta några djupa andetag. Håll pendeln mellan tummen och pekfingret. Låt snöret/kedjan hänga fritt och ställ ja eller nej frågor. Om pendeln börjar rotera medurs, så är svaret ”JA”. Om den roterar moturs är svaret ”NEJ”. Det finns även så kallade pendelkartor som man kan använda sig utav. En del går att hitta och skriva ut på internet.

Numerologi

Det kallas även för läran om hur siffror påverkar oss andligen. Till varje bokstav hör en siffra. Man kan då göra en uträkning av vilket nummer ens namn symboliserar. Det är även vanligt att titta på födelsedatum. Många tror att vi med hjälp av numerologin får reda på vilka vi är som personer och vad vi har för uppgift här på jorden. Precis som astrologin är numerologin en ödestro. Det betyder att det var förutbestämt när vi skulle födas och vilket namn vi skulle få. Det finns dock de som varnar för att försöka se in i framtiden med hjälp av numerologi, då det är viktigt att förstå att vi hela tiden har ett stort inflytande över våra liv.

Astrologi

Astrologin grundlades i Babylonien för cirka 3000 år sedan. Den utvecklades sedan i Egypten och Persien. Fram till medeltiden var det samma disciplin som astronomin. Det är inte ovanligt att människor blandar ihop astronomi och astrologi. Astrologi bygger på den gamla tron att man kan förutse vad som ska hända genom att studera stjärnornas och planeternas rörelser. Astronomi däremot är läran om himlakroppar och världsrymden. Vilket stjärntecken du är född i beror på i vilket stjärntecken solen stod när du föddes. De olika tecknen är indelade i olika element. Eld står för handling, Jord står för det materiella, Luft står för tankar och idéer och Vatten står för känslor. Till eld hör: vädur, lejon och skytt. Till jord hör: oxe, jungfru och stenbock. Till luft hör: tvilling, våg och vattuman. Till vatten hör: kräfta, skorpion och fisk. Det finns flera sajter på nätet där du kan testa vilket stjärntecken du passar bäst ihop med utifrån de olika elementen.

Vad passar dig?

Det finns många olika metoder att spå på och det finns ingenting som säger att det ena är bättre eller mer rätt än något annat. Det handlar om vad du tror på och vad du gillar. Det viktiga är att det inte får missbrukas eller användas i någon form av maktfaktor mot någon annan. Spådom sker av kärlek, inte av ondo. Läs på om de metoder du är intresserad av. Har du lätt för matte och gillar tabeller, så kanske astrologi kommer passa dig. Är du däremot visuell och har lätt för att se detaljer i bilder, så kanske Tarot passar bättre. Har du vanliga spelkort, så varför inte prova göra en läggning med dem? Det är dock viktigt att inte prova att spå andra, förrän du har lärt dig grunderna ordentligt . Stort andligt lycka till!