Tarotguiderna, Spådam, Sierska, Tarot

Medial vägledning

Det finns många vitt skilda åsikter när det kommer till medial vägledning. Inte alla är överens om vad som är att anse som medial vägledning och inte, men det går att hitta likheter och gemensamma punkter mellan de olika tekniker och åsikter man kan höra i offentliga rummet och slutna sammankomster. Vissa hävdar att det enda sättet att få medial vägledning, är att gå till ett medium och vara med vid en seans. Andra hävdar att tarot är det bästa sättet. Vilket som är bäst är omöjligt att säga i och med att de inte konkurrerar. Båda är metoder för att få medial vägledning.

Hitta vägar i livet

De flesta har vid ett eller annat tillfälle befunnit sig i en situation när allting känns hopplöst eller när man står i färd att göra stora val som man inte riktigt känner sig trygg med. I dessa fall ringer de flesta upp familj och vänner för att ventilera sina tankar och möjliga alternativ. Ett sätt som för vissa är lika naturligt är att söka medial vägledning för att komma framåt. Detta är någonting som länge varit någonting relativt ovanligt i en sekulär civilisation, men det är nu allt fler som väljer dessa möjligheter på ett eller annat vis. Det finns ingen regel om hur man skall nå medial vägledning, men de flesta verkar gå till någon som arbetar som medium. En teori som även flera medium hävdar är att alla har möjlighet att nå medial vägledning själva, men det är långt ifrån samtliga invånare som vill sätta sig in i hur man jobbar som medium och lära sig utveckla de förmågor som krävs även om man skulle kunna.

Självklart finns det många som vill lära sig mer om hur man når medial vägledning på egen hand och är man en av de som söker denna färdighet kan man välja bland en hel del olika kurser. Det ges årligen en hel del kurser i medial utveckling och man kan ofta få komma till en utbildning nära där man bor. Brukar man vända sig till traditionella metoder när man behöver hjälp i livet kanske det känns svårt att gå till alternativvårdare och medium, fast det är kanske i första hand fråga om vana. De flesta som jobbar i rollen som medium kan ha träffat åtskilliga personer som varit skeptiska eller helt övertygade. Oavsett vilket gör de så bra jobb som möjligt och kan i många fall bidra med insikter eller möjligheter som man kanske inte tidigare sett. När man går till ett medium för medial vägledning är det bra om man är så öppen som möjligt. Det är sällan bra att stressa fram någonting så till en början kanske ni sitter och samtalar och lär känna varandra. Alla jobbar olika även när det kommer till medial vägledning och hur någon arbetar behöver inte säga så mycket om dennes kollegor och hur de går till väga med sitt uppdrag.

Varför just medial vägledning

Hur kommer det sig att man väljer medial vägledning när man har svårt att välja eller behöver rådgivning? Detta är en fråga som inte går att svara på. Alla har sina resonemang och orsaker till att de söker medial vägledning. Kanske handlar det till stor del om att man vill få hjälp att se vad man kanske redan insett, eller se vinklar av någonting man redan dragit i långbänk under lång tid. Oavsett varför en människa väljer medial vägledning framför alternativ som terapi, kanske det handlar om att man helt enkelt vill komma framåt och tar det som ligger en närmast. Det skulle också kunna finnas personer som testat allting annat och ser medial vägledning som det enda alternativ som finns utöver dessa tidigare försök. Om man är intresserad av medial vägledning men inte riktigt vet hur man skall göra eller vad man skall tro om medium och vad de gör, kan man enkelt få kontakt med någon som arbetar med detta. När man samtalar med personen i fråga kan man redogöra för situationen och vem man är.

Då kan man också få svar på hur medial vägledning kan hjälpa. Det är helt upp till var och en att hitta det sätt på vilket man tar sig vidare i livet och medial vägledning är ett av en hel del olika alternativ som finns att välja. Skulle man bo på en ort var det inte finns något medium eller var det är svårt att få kontakt med de som bor i trakten, kan man ta kontakt med ett medium via mail eller telefon. I vissa fall kanske man kan sköta all kontakt denna väg, eller få rekommendationer som är till hjälp för att hitta någon som erbjuder medial vägledning. Det är inte alltid man kan få träffa ett medium direkt men har man lite tid att vänta kan man ofta få kontakt med de som finns i städerna runt var man råkar bo.

Om mediumets yrkesfunktion

Ett medium är en person med ett sjätte sinne som är mottaglig för information från andevärlden. Ordet medium kommer från att det är denna information som transporteras via henne och på så sätt skapar hon en bro mellan de två världarna. En del föds med denna kunskap och andra studerar, tränar och övar hårt för att utöka sina sinnen och få tillgång till denna kunskap och kunna utföra medial vägledning.

Det sjätte sinnet

Vi människor föds med fem påtagliga sinnen, smak, hörsel, lukt, känsel och syn. Men vi föds även med ett sjätte, mer outforskat sinne, det sjätte sinnet. Detta sinne använder vi oss av för att känna av mer avlägsna signaler som gör att vi kan kommunicera med andevärlden, det vill säga den värld som våra andra sinnen inte är kapabla att uppfatta. Eftersom att vi alla föds med sinnet så handlar det alltså om att använda det tidigt för att lära sig hantera det. Barn har på så sätt lättare till att känna av sitt sjätte sinne men lär sig att inte använda det eftersom att vuxenvärlden ofta behandlar barns känslighet och berättelser med stor skepsis.Precis som att det är lättare att lära sig ett nytt språk medan man är barn, är det lättare att öppna upp för sitt sjätte sinne när man är ung. Det betyder dock inte att det är omöjligt att lära sig när man blir äldre. För att lyckas att öppna upp för sitt sjätte sinne måste man komma in på rätt frekvens, vilket man kan träna på genom att meditera, spendera tid i naturen och lyssna till hjärtat istället för hjärnan. De som utför medial vägledning har antingen använt sig av sitt sjätte sinne sedan barnsben eller så har de tränat upp det.

Olika typer av medial vägledning

Det finns olika typer av medial vägledning eller rättare sagt uppfattar olika medium andevärlden genom olika sinnen. För att öka er förståelse för medial vägledning följer nedan exempel på hur olika medium kan kommunicera med andar.

 • Känsla. Medial vägledning genom känsla betyder helt enkelt att ett medium har förmågan ta emot information från andra sidan genom intryck och känsla.
 • Smak. Medial vägledning genom smak betyder att ett medium besitter förmågan att ta emot information från andevärlden genom att känna smaker som den bortgångna kommunicerar fram.
 • Lukt. Medial vägledning genom lukt betyder att ett medium använder sig av sitt luktsinne för att ta emot information från andra sidan. Lukt som den bortgångna använder sig av i sin kommunikation med mediet.

Medial vägledning för att nå förståelse

Under en medial rådgivning kan alltså mediumet kommunicera med andevärlden och mer specifikt med den bortgångna anhörig som du vill få kontakt med. Men medial vägledning kan också handla om andra frågor som du vill ha svar på, frågor som handlar om dig, din livssituation och vart du är på väg. Ett medium kan även hjälpa dig att se din situation ur ett högre perspektiv och ge dig svar på frågor om varför din situation ser ut som den gör och vad du kan göra för att nå förändring.

Under en medial vägledning får mediumet bilder av dig och din situation. Det kan handla om dina relationer och hinder som står i din väg. Mediumet kan hjälpa dig att se alternativ för att du ska kunna göra dig fri från dessa hinder och ofta är det dina andliga vägledare som kommunicerar genom mediumet till dig. Dina andliga vägledare kan genom mediumet komma med budskap om hur du når förändring. Eftersom att dessa budskap ibland kan tyckas svåra att förstå är det en god idé att skriva ner vad som kommuniceras så att du i lugn och ro får möjlighet att tolka dem efter din mediala vägledning.

Vilka frågor kan du ställa?

Många som saknar erfarenhet av medial rådgivning undrar såklart vilka slags frågor de kan ställa och vad mediumet kan hjälpa till att besvara. De som söker svar från andra sidan och vill komma i kontakt med någon närstående som gått bort kan få hjälp via medial vägledning. Det kan även handla om frågor kring relationer och kärleksrelationer som man söker svar på. Ett medium kan både ta kontakt med andevärlden och kommunicera med bortgångna familjemedlemmar eller andra närstående och de kan hjälpa dig att förstå hur någon närstående tänker och känner i olika situationer. För att få mer information om vad just ditt medium kan hjälpa till med så rekommenderas du att fråga ditt medium i förväg för att se till att du får svar på de frågor som du behöver ställa.

Om att vara medium

Medium har funnits med i det svenska språket sedan 1862 när det gäller parapsykologiska sammanhang. Ett medium är en person som kan ta emot information från andevärlden, eller “andra sidan” som många säger. Det finns även medium som säger sig ta emot budskap från änglar, djur och andra “väsen”. Ett medium är en kanal, som för vidare information som kommer från exempelvis avlidna närstående hos de som söker vägledning.

Privatpersoner tar ofta hjälp av ett medium när det gäller att komma I kontakt med någon som har dött, att hitta en bortsprungen hund, arvegods som har försvunnit eller annan form av vägledning om livet. “När kommer jag att träffa den rätte”, “kommer jag att få drömjobbet” eller “ska vi köpa huset vi vill ha” och så vidare. Även organisationer och polisen kan ta hjälp av medium när det gäller framförallt försvunna personer. Det förekommer även att  polisen tar hjälp vid mordutredningar.

Olika mediumskap

Mentalt medium
Den vanligaste formen för ett medium att arbeta med är ett mentalt mediumskap. Budskapen kommer då i form av bilder, känslor, ljud eller ord. Ett mentalt medium behöver lära sig att särskilja på sina känslor och andras För att kunna göra det behöver den här personen vara i god balans med sig själv. Ett sätt att bli det är med hjälp av meditation, prata med en psykolog, utföra Yoga, göra avslappningsövningar för att nämna några. De som utbildar sig till mentala medium får genomföra övningar där de tränar på att komma i kontakt med sin intuitiva och mentala mediumskap. Exempel på övningar för att göra detta är intuitionsövningar, psykometri och att kommunicera med nära och kära på “andra sidan”. Det gäller att hitta sitt eget mediala språk och det hjälper dessa övningar till med.

Clairvoyance
Ordet betyder att se klart. Du får information från “andra sidan” i form av inre bilder. Det kan vara som fotografier, färgbilder, eller nästan som TV/film bilder.

Clairadudience
Ordet betyder att höra klart. Istället för bilder, så får ett clairaudience medium information i form av ljud. Det kan vara ord eller hela meningar från den andliga världen.

Clairsentience
Ordet betyder att känna klart. När ett medium får budskap som clairsentience, så kommer budskapen i form av känslor. Det kan vara känslor som påvisar olika sjukdomstillstånd, hur dödstillfället gick till, känslor i en personlighet och andra känslotillstånd.

Clairalience
Ordet betyder att känna dofter eller att världen kommunicerar via dofter. I den här formen så samarbetar den andliga världen och mediumet. Det hänger mycket på mediumets energier och medvetandetillstånd för hur väl samarbetet fungerar. Det kräver mycket träning och en ständig utveckling i hur den andliga världen kommunicerar med mediet.

Fysiskt mediumskap
Det tar lång tid att utveckla fysiskt mediumskap och det är sällsynt att hitta medium som utför seanser i fysiskt mediumskap. När en seans ska genomföras är det viktigt att ha en grupp med människor som utstrålar harmoni, glädje och ödmjukhet. Gruppen ska uppleva samma fysiska fenomen tillsammans och det är ett nära samarbete mellan mediet, medsittare, cirkelledare och det sprirituella teamet.

Precis som i trans mediumskap fyller cirkelledaren en viktig funktion. Den personen ska ha kolla på det medium som får kontakt med sitt spritituella team. ”Andevärlden” har i det här forumet möjlighet att visa sitt fysiskt. Rummet där seansen äger rum ska vara mörklagd med ett svagt rött eller blått ljus.

Trans mediumskap
Oftast vill vi människor ha kontroll. När det gäller trans mediumskap handlar det om att släppa på all kontroll. I ett trans mediumskap ska man sätta sitt eget sinne helt åt sidan, för att ha tillit till den så kallade ”andevärlden” och låta dem använda dig, nästan som ett instrument. En del tror att trans mediumskap handlar om att bli övertagen av andevärlden, att en ande lånar din kropp. Det stämmer inte enligt flera källor. Din kropp innehas av dig och du som medium måste alltid ge din tillåtelse för att detta ska ske. Trans mediumskap handlar om att du blir ett verktyg för andarna, att de kommunicerar genom dig och du kliver mentalt åt sidan. Människor runt omkring tar hand om informationen som kommer fram.

Psychic art mediumskap
Psychic artist i form av mediumskap är nog den minst kända formen av mediumskap här i Sverige. En psychic artist har förmågan att kommunicera med andevärlden, så att ”anden” kan ritas av. När du lämnar en medial ”sittning”, det vill säga vägledning med en psychic artist, så får inte bara med dig muntligt budskap, utan även ett porträtt på den som har varit i kontakt med mediumet.

Kanalisering
När ett medium förmedlar information från olika medvetandenivåer, som från ”andliga väsen” exempelvis, kallas det för att kanalisera. Informationen kan komma från en andlig vägvisare eller från en närstående som har lämnat jordelivet. Alla har en egen energifrekvens. Det gäller även känslor, de har en egen energifrekvens. Det känns med största sannolikhet helt olika i din kropp när du är riktigt arg, eller väldigt glad. Ilska och glädje ligger på olika energifrekvenser. När du kanaliserar så kan du även få ta emot känslor i form av sjukdom eller vid dödstillfället från närstående som har gått över till den så kallade ”andra sidan”. Därefter så kan de förmedla budskap på samma sätt, om saker vi ska tänka på eller som kommer att ske inom en snar framtid.

Tarot
En del medium använder sig även av så kallade tarotkort, som ett slags verktyg för att se in i framtiden. Dessa kort går att finna långt tillbaka i historien. Det finns vissa som hävdar att de första tarotkorten användes redan under 1100-1200 talen. Ursprungsbenämningen är Tarok, men vi har sagt Tarot sen 80-talet i Sverige. Tarotguiderna. Tarot är den mest populära spådomsformen i västvärlden idag. En kortlek innehåller 78 kort, som är uppdelade i två delar. Den större ”Arkanan” med 22 kort, som berättar om större händelser och den mindre ”Arkanan” som berättar om småhändelser.

Kartomanti
När du spår i vanliga spelkort kallas det för Kartomanti. Spelkorten hade sin storhetstid, innan de vackra tarotkorten dök upp. Det är dock många medium som använder sig av den här formen än idag. Korten har olika betydelser. Hjärter och Ruter är generellt bra kort, som står för kärlek, vänskap, lycka, karriär och pengar. Klöver och spader kan innehålla information om vad du behöver göra för att förbättre olika situationer, samt skvaller, utmaningar och problem.

Andra hjälpmedel
Det finns även medium som spår i kaffe eller te sump. Det kallas för Tasseografi. Andra hjälpmedel eller metoder är pendel, kristallkula eller att läsa av händer.

Storseans
När du samlar flera människor i ett och samma rum, för att få kontakt med närstående som har lämnat jordelivet för att gå över till den så kallade ”andra sidan”, då kallas det för en storseans. Ett medium håller i denna storseans. ”Andliga väsen” tar kontakt med mediumet, som förmedlar budskap från den andra sidan. Blir informationen för privat, brukar ett seriöst medium be att få ta det med den berörda i gruppen efter seansens slut.

Några svenska medium

En del av dem har du sett i det populära programmet “Andra Sidan” och andra i det lika omtyckta “Det okända”. Här följer en lista på några av de mest anlitade medier vi har i Sverige idag.

 • Vivi Linde
 • Birkan Tore
 • Pehr Trollsveden
 • Anna-Lena Vikström
 • Benny Rosenqvist
 • Lena Ranehag
 • Terry Evans
 • Vendela Cerholm
 • Hans Nylander
 • Anders Åkesson
 • Jörgen Gustafsson

För att nämna några.

Medium som erbjuder vägledning

När du kontaktar ett medium för en medial vägledning, så förmedlar mediet information från den andra sidan. Du kan även ställa frågor om relationer, arbete, ekonomi och så vidare och få vägledning kring detta. Det är dock viktigt att påpeka att du bör vara i god balans. Misstänker du sjukdom, ska du kontakta en läkare. Behöver du komma i balans genom att bearbeta traumatiska händelser från det förflutna, bör du kontakta en psykolog eller terapeut. Ett medium kan aldrig ersätta dessa, utan ett medium kan vidarebefordra information på ett kärleksfullt sätt. Budskapen kommer oftast från dina nära och kära som har lämnat oss och från dina “andliga vägledare”.

Mötet som äger rum under en medial vägledning ska vara avslappnat och lugnt. Ta några djupa andetag och släpp tankar på jobb, barn, matlagning, städning och så vidare. Du behöver inte prestera. Fundera ut vilka frågor du vill ha svar på. “Ska jag ta jobbet i England”, “När träffar jag rätt partner”, “Vad behöver jag veta, vad ska jag tänka på” och så vidare. Ett tips är att skriva ner de frågor du vill ha svar om på en papperlapp och stoppa den i fickan. Ett seriöst medium har alltid tystnadsplikt. Det kan vara bra att veta. Under en medial sittning, så kan det även komma fram mycket privat information. Det kan handla om en relation som du befinner dig i, en konflikt du har med en kollega på jobbet eller hur du är som förälder. Det är bra att vara inställd på detta, samt att komma ihåg att de på “andra sidan” vill hjälpa och vägleda dig och det med en massa kärlek.