Tarotguiderna, Spådam, Sierska, Tarot

Tarotguiderna Vivi Lindes tarotlinje

Tarotguiderna är Sveriges största tarotlinje och drivs av Vivi Linde. Du kan du bli spådd via telefon i olika slags spåkort, såsom tarot, orakelkort, änglakort m.fl. Tarotguiderna erbjuder även andra mediala tjänster, däribland kanalisering, djurkommunikation, drömtydning och medial vägledning. Genom att ta del av dessa via telefon kan du få olika slags insikter i ditt liv.

Ring Tarotguiderna på telefon 0939-2959

Samtalspriset är 19:90 per minut. Många hävdar att tarottydning via telefon inte bara är lika bra som tydningar öga mot öga, utan till och med bättre! När du låter oss på Tarotguiderna spå dig i tarot eller andra spåkort skapas en koppling som öppnar upp nya möjligheter för viktig information att framträda. Informationen som framträder är inte baserad på ditt utseende, vilket är en av de stora fördelarna med att låta sig spås eller få medial vägledning via telefon.

Det finns även flera andra fördelar, såsom att du slipper ta dig till en fysisk plats samt att du får tillgång till de allra bästa vägledarna oavsett var du befinner dig. Din själ och dess energi kan nämligen färdas vart som helst, och de tjänster som vi tillhandahåller på distans är lika effektiv som på tu man hand. Allra viktigast är dock att du kan välja att ringa samtalet när det passar dig bäst.

Själens energi kan finnas överallt och behöver inte färdas mellan olika platser på samma sätt som våra fysiska kroppar. Om du hade velat träffa en av våra vägledare på plats, hade antingen du eller vägledaren behövt resa till platsen ifråga. Beroende på avstånd skulle detta vara tidsödande och kunna medföra betydande merkostnader. Om du dessutom bär på ett tungt sinne skulle detta riskera att medföra stor stress för det redan överbelastade sinnet.

När du tar del av våra tjänster via telefon hamnar fokus på den viktigaste aspekten, nämligen den andliga och mediala kopplingen. Detta är även positivt på så sätt att vårt medium inte kan se dig. För vad detta gör är att det blir än mer påtagligt när då får viktiga detaljer återberättade för dig – dessa avslöjas då inte på grund av att de är uppenbara när vägledaren ser dig. Detaljerna kommer istället via den mediala kopplingen.

Våra vägledare hjälper dig i sökandet efter svar

Våra mediala vägledare finns här för att hjälpa dig att hantera de stora frågor som vi ofta ställer oss själva. Du kanske till exempel vill få svar som har att göra med kärlek och förhållanden, eller så saknar du kanske balans mellan ditt arbete och ditt privatliv? Det kan också vara så att du har förlorat någon som du håller kär och upplever det som svårt att hantera denna förlust. Oavsett av vilken orsak du väljer att kontakta Tarotguiderna står vi redo att ge dig vägledning nu och framöver.

Vi finns här för att lyssna på dina frågor och försöka besvara dessa via den metod som du själv väljer, oavsett om det rör sig om tarotkort eller någon annan medial tjänst. Allt du säger stannar mellan dig och din vägledare och vi är aldrig dömande utan du kan känna dig trygg och bekväm hos oss på Tarotguiderna.

Om du är intresserad av vägledning men känner dig osäker på vilka frågor du ska ställa, kan du finna inspiration i några av de vanliga frågor som vi får:

  • Är mina vänner lojala? Ett medium kan ge dig insikt i ditt liv och använda sina förmågor till att berätta huruvida dina vänner är lojala och givande eller ej. Du kan även få vägledning i hur du kan hjälpa en vän som har det svårt.
  • Gör jag det rätta? Vi människor är ofta osäkra på de val vi gör här i livet. Detta beror på att vi inte alltid kan förutse konsekvenserna av våra handlingar. Men våra vägledare kan hjälpa dig att få insikt i de utmaningar som ligger framför dig.
  • Kommer jag få barn? Förhållanden är förstås ett vanligt ämne som dyker upp i samband med mediala vägledningar. Vi kan hjälpa dig att förutse framtida händelser och kanske avslöja när du kan tänkas träffa din själsfrände etc.

Våra tips för att optimera din upplevelse

Det viktigaste för oss är att du känner dig väldigt bekväm med den vägledare som du talar med och att du får en bra känsla av samtalet. Innan du ringer kan det vara värt att fastställa vilka frågor du söker svar på. På så vis är du optimalt förberedd inför ditt samtal och kan få ut mesta möjliga av denna upplevelse.

Några andra tips som vi kan dela med oss av inför ditt samtal med Tarotguiderna är att hitta det rätta utrymmet i din bostad (eller var du än kan tänkas befinna dig). Där kan du varva ner och rensa ditt sinne. Innan samtalet bör du alltså ha klart för dig vilka frågor du vill få besvarade och även vara öppen för den sanning som de svar du får för med sig. Avslutningsvis kan det också vara en god idé att sova på saken när du har fått dina svar – många gånger kan detta hjälpa dig att upptäcka att det ligger mer i svaren än vad du kanske först trott.

Tarot är en vetskap som funnits hos folkslag genom historien. Hur långt tillbaks man kan hitta spår av Tarot är svårt att yttra sig om, men det finns en hel del belägg för att man skall ha använt Tarot sedan 1300 talet om inte sedan ännu längre tid tillbaks. Det finns alltid legender när det rör sig om glömd kunskap eller oförklarliga fenomen. Så är det även när det kommer till Tarot. Bland förespråkarna finns en rad förklaringar för hur tarot skulle ha kommit till och sedan när man kan hävda att tarot funnits.

Många vill knyta tarot till Egypten och hänvisar detta arbete till faraoner. Kunskapen skall sedan ha gått vidare genom historien för att tillslut nedtecknas. Det har funnits stora förbud och risker med att praktisera tarot och det är inte utan att man kan fråga sig hur denna kunskap kunde förbjudas så länge och ändå föras vidare. Den muntliga tradition som sägs ha för tarot framåt i tiden är dock rimlig att tro på med tanke på vår historia av förbud mot mystika traditioner av denna typ. De som använde sig av tarot skall ha varit allt ifrån lekmän till omtalade mystiker. En stor mängd kända härskare lär ha tagit hjälp av de med kunskap om tarot i syfte att kartlägga och utvärdera nästa strid eller relation. Huruvida detta stämmer eller inte kan vi inte med säkerhet veta, men vi har goda bevis för att tarot är en vetskap och ett hantverk som följt civilisationen under många års tid.

Tarotkort är välkända och används frekvent

Tarotkort är ett arbete som blivit omtalat under flera decennier. Ja, faktiskt har tarotkort funnits i hundratals år. Dock inte alltid via tarotlinje. Detta är ett nytt sätt att få medial rådgivning som inte tidigare erbjudits. Hur kan man då nå dit man önskar via telefon? Tarotkort är inte bundna till geografi. Korten i sig är fysiska artiklar, men arbetat sker utanför den fysiska upplevelsen. Detta gör att många hävdar att tarotlinjer mycket väl kan fungera bra. Dock är det inte säkert att alla känner sig lika bekväma vid samtal till en tarotlinje som vid ett möte. Huruvida det är bra eller inte för någon att få hjälp över telefon, kan vi inte uttala oss om. Det är helt och hållet upp till den person som vill få medial rådgivning. Är man bekväm med att föra samtal av denna typ över telefon, eller om man bor långt ifrån någon som utövar denna typ av arbeten, kan tarotlinje vara ett bra och enkelt sätt att få de råd man söker efter.

Speciella kort

Det finns många frågor när det gäller tarot och det är ofta korten som är fokus vid dessa frågeställningar. Den som har intresse för tarot känner nog till att det finns en uppsjö olika tarotkort. Huruvida dessa är olika i användningsavseende eller ej, kommer vi gå igenom på en sida om korten som används, men snabbt förklarat har det inte någon större betydelse hur korten ser ut. I och med att vi är olika personer med olika bakgrund och viljor, kan det dock finnas en hel del intressanta aspekter vad gäller hur man väljer kort och vilken effekt detta har. Detta finns mer att läsa om på denna sida. Den enkla och väldigt snabba förklaringen är att det inte spelar någon roll vilka kort man har. Principen och arbetet med korten är de samma vilket gör kortvalet till någonting individuellt.

Tarot över större distans

För den som vill komma i kontakt med någon som arbetar med tarot, finns det en hel del att välja bland. Även om tarot blivit någonting mycket vanligt i vårt samhälle, är det inte alltid man kan få tag i någon i närheten av bostaden. Detta gör att det kommit en hel del intresse för att lägga tarot på distans. Att få hjälp med tarot över större avstånd, är inte någonting som nödvändigtvis behöver bli sämre eller mindre tillförlitligt. Vad det till stor del är fråga om är huruvida kunden kan ha förtroende för- och lita till den som lägger tarot. De flesta tarotlinjer anlitar erfarna personer för sina tjänster. Huruvida detta är någonting för dig, eller om du föredrar att ses vid ett möte, är helt och hållet upp till dig som klient. Som det går att läsa i en mängd sammanhang är tarot inte frågan om att lägga ut kort och läsa vad det står. Det handlar istället om en tolkning av vad korten innebär.

Allmänna och öppna frågor kan ge en typ av svar som inte har samma direkthet som när man vill rikta in sig på ett specifikt område, men vad du får ut av att gå till någon kunnig vad gäller tarot, är till stor del upp till dig och er kommunikation. Personen som jobbar med tarot kan inte säga helt vad du skall inse. Det handlar om att tolka och förstå vad som finns bakom symboler. I och med detta faktum är det mycket svårt för någon att tolka tarot ifall personen det rör sig om inte vill öppna sig och indikera riktning. Att få hjälp via tarot är alltså inte ett sätt att snabbt få tydliga och enkla tips. Det rör sig om en kommunikation var ett medium, eller någon annan som lägger tarot, och en kund som vill få tips i något som händer och sker.

Kan alla lära sig att spå med tarotkort? Vad betyder korten? Fungerar det verkligen? Tarotkort brukar väcka en uppsjö frågeställningar.

Det finns en historia om den franska kungen Karl VI, som skulle kunna  vara den första bevarade omnämningen av tarotkort. I den här historien så sägs det nämligen att den franska kungen betalar sin skattmästare pengar för tre färgglada kortlekare. Dessa kortlekar kan vara de som finns i en samling på Bibliothéque Nationale i Paris. Sen finns det alltid skeptiker, så även i det här fallet. Dessa skeptiker menar att det handlar om andra kortlekar, då det är kort med målade dräkter på. De här dräkterna antyder mer på sent 1400-tal än sent 1300-tal. De som har sett kortleken tycker dock att det är värt det. De andas historia, vilket århundrade de nu kommer ifrån.

Vilken är den tidigast bevarade tarotleken?

Många tycker att det borde vara Visconti-Sforzaleken. Den tarotleken finns bevarad i elva ofullständiga versioner. Korten målades i mitten av 1400-talet. Det finns ingen information om vilken av dessa elva delar som är äldst. Den mest kända av dem sägs dock vara Pierpont Morgan-Bergamo. Det finns en till tarotlek som tros komma från 1400-talet. Även den tros tillhöra en av de äldsta bevarade. Den kortleken heter Marseilleleken. Den tros ha influerat följande generationers tarotlekar ända fram till nutid. En av anledningarna till det är att den stora arkanans kort har romerska siffror, förutom Narren, som är sifferlös.

En fransk författare kopplade ihop tarotkorten med Egypten

Just denna franska författare hette Antoine Court de Gébelin och var även ockulist, samt frimurare. Han levde under slutet på 1700-talet och hade en egen teori. Den gick ut på att de fyra sviterna i en tarotlek hängde ihop med det egyptiska samhällets fyra samhällsklasser. Antoine hade en stor anhängare. Han hette Alliette och var spåman. År 1783 publicerade han en bok. Han gav inte ut boken i eget namn, utan kallade sig för Etteilla. I boken så förklarade han kortens betydelse och tydning. Han förstärkte även de teorier om kortens ursprung i Egypten, som Antoine förespråkade. Mannen som gjorde det hette Alphonse Louis Constant. Det han gjorde var att koppla ihop tarotkorten med de kabbalistiska mysterierna. År 1865 publicerade han en bok, där han fördjupade sig om sina teorier. I boken så skrev han bland annat om de tjugotvå hebreiska och Livets Träds tjugotvå stigar. Han gjorde också en annan koppling, nämligen den att han kopplade ihop de fyra sviterna med IHVH, det vill säga det outtalade namnet på Gud i Gamla Testamentet.

Egen kortsammansättning

Bland världens mest välkända ordenssällskap finns Frimurarna. Två av dessa frimurare var W.W. Westcott och S.L. MacGregor Mathers.  Den här ordern hade en egen utformad tarotlek. De lärde även ut kortens betydelse. Man tror även att korten var målade av Moina Mathers, efter att ha fått instruktioner av S.L. Mathers. Även denna order kopplade korten till kabbalan och astrologin. Det är många idag som anser att just den här ordern ligger bakom det sättet som tarotkorten nu används.

Välkänd tarotleken i modern tid

Leken det handlar om är Rider-Waiteleken. Den här tarotleken döptes efter det företag som valde att först ge ut den. De som skapade korten heter A.E. Waite och P.C. Smith. Orden som hette The Hermetic Order of the Golden Dawn var den order som Waite hade varit medlem i. Det var i den ordern som han lärde sig saker om tarotkorten. Han började så småningom samarbeta med konstnärinnan P.C Smith. Detta var i början på 1900-talet. Det samarbetet ledde till en av århundradets mest populära tartolekar. Waite förde in scener och personer på korten i den lilla arkanan. Varför han gjorde det har många spekulerat om. En del tror att han gjorde så för att inte bli anklagad för att avslöja orderns hemligheter. Anda spekulerar om ifall det enbart var en idé från hans sida. Den här tarotleken släpptes även tillsammans med en bok. Den hette The key to the Tarot.

Annan tarotlek

Den leken är också en av vår tids mest populära tarotlekar. Även den växte fram i ett samarbete mellan en gammal ordermedlem från The Hermetic Order of the Golden Dawn och en konstnärinna. Det var A.Crowley som var den föredetta ordermedlemmen och F. Harris som var den kända konstnärinnan. Tarotleken de tog fram tillsammans heter Thothleken. Om Rider Waiteleken är enkel med tydliga symboler och gestalter, så är den här tarotleken dess motsats. Den innehåller en mängd symboler och gestalter. Många av dem hämtade från de kända mytologierna. Den sista likheten, var att även denna tarotlek släpptes tillsammans med en bok. Den här boken hette Book of Thoth.

Det finns flera olika tarotmodeller

En av dem heter den astrologiska. Som det hörs på namnet, så handlar den om att våra planeter och deras olika förhållanden till varandra vid en given tidpunkt. Planeterna och zodiaktecknen kan gestalta objektiva yttre krafter, eller subjektiva inre krafter. För vissa kan den astrologiska modellen innebära att vår förmåga att påverka krafterna är begränsade. Det finns även andra alternativ. En etablerad sådan heter den kabbalistiska tarotmodellen. I den formen utgår man från Livets Träd och dess tio sefirot och tjugotvå stigar. Det här trädet kan ses som en karta över kroppen, själen och världarna för att nämna några. Ett av målen här är att balansera ut motsatserna, både interna och externa. I den här tarotmodellen, så läggs korten på Trädet och dess stigar. Där kan man genom meditation lära sig uppleva deras krafter.

En psykologisk tarotmodell

Den heter också kort och gott den psykologiska tarotmodellen. Den fick sitt genombrott när C.G. Jung utforskade psykets olika dimensioner. I den här modellen, så tror man att den stora arkanan representerar de arketyper som ligger till grund för vårt sätt att uppleva och ta del av världen. Man tror också att den lilla arkanan handlar om de fyra olika psykologiska typerna. Korten kan hjälpa människan i hennes individuationsprocess. Man kan säga att tarotkorten blir en del av aktiv självterapi. Det finns en tarotmodell där man kan påverka. Det kallas den kvantfysiska tarotmodellen för. En kvantfysiker antyder att vår fysiska världs minsta beståndsdel är en form av ren energi. I den här formen så tror man även att alla händelser är en form av manifestationer. Genom användandet av tarotkorten kan man påverka sig själv och sin omgivning.

Hur är en tarotlek uppbyggd?

En tarotlek är som en kortlek i formen. En del kort är i samma storlek, andra är större. En tarotlek består av 78 kort. Leken är uppdelad i två delar. En del heter den Stora Arkanan. Den andra delen heter den Lilla Arkanan. Den lilla arkanan är indelad i fyra olika sviter. De heter bägare, stavar, mynt och svärd. Varenda en av dessa sviter är förknippade med ett element, som jord, eld, vatten och talen ett till tio tolkas i enlighet med numerologin.

Hur är den stora arkanan uppbyggd?

Sammanlagt består den av tjugotvå kort. De är därmed de första korten i tarotleken. Under en tarottolkning, så representerar de här korten olika hållpunkter. Här följer kortens betydelse när det gäller kort noll till tjugotvå.

0 = Narren
Narren är först, som nummer noll. Narren står för en inre förändring. Det är oftast en reaktion på en oväntad möjlighet. Om du är ute efter en nystart, så är det här kortet det ultimate att få i en läggning. Narrens budskap är att våga ta chansen, som dyker upp.

1 = Magikern

Magikern står för magi. Det hörs på namnet. Kortet står även för livskraft och kreativitet. Nu är det dags att förverkliga drömmar och uppmuntrar till all form av kommunikation. Magikerns budskap är att vara kreativ, handlingskraftig, ta itu- och lösa problem och att vara mångsidig.

2 = Översteprästinnan
Översteprästinnan är syster och alter ego till den moderliga och ömmande kejsarinnan. När det här kortet dyker upp, så uppmanas du att stanna upp en stund. Vad vill du få ut av livet? Översteprästinnans budskap är att du ska sträva efter det du vill. Det som ger DIG tillfredsställelse och inte bry dig om vad som anses vara framgång i andras ögon.

3 = Kejsarinnan
Kejsarinnan är kortet för moderskap och omvårdnad. Det står för födelse. Den kan vara födelse av egen firma, eget projekt, eller graviditet och födelse av barn. Kejsarinnans budskap är lyckade projekt, familjelycka och en kreativ period.

4 = Kejsaren

Kejsaren står för faderskap, beslutsamhet och jordisk framgång. Det innebär att du kan bli befordrad och nå dina mål. Kortet uppmuntrar till att agera självsäkert och modigt. Kejsarens budskap är erkänn din kraft. Vill du ha någonting, sikta högt och helhjärtat på det. Kämpa på, för du kommer att segra.

5 = Översteprästen

Översteprästen är ett svårtolkat kort, men betydelsefullt. Kortet säger att du ska vara öppen för nya saker och ta in dessa idéer. Översteprästens budskap är att inte ta några genvägar. Ibland behöver vi ta den långa och slitsamma vägen, för att komma ända fram och nå våra mål.

6 = De älskande

De älskande betyder kärlek till en viss person. Kärleken är äkta och varaktig. Kortet påminner om att det finns en samhörighet att kämpa för. De älskandes budskap är att du kan komma att behöva fatta beslut gällande kärleken. De här besluten kommer ge dig lycka i framtiden.

7 = Vagnen

Vagnen är ett kort som står för handling. Det är positivt och talar om en förändring. Vagnens budskap är att ta kontroll över inriktningen i ditt liv. På det sättet når du personlig harmoni och tillfredsställelse.

8 = Styrkan
Styrkan är ett kort som man vill ha. Det är ett bra kort. Det är inte ovanligt att det dyker upp när frågorna handlar om nya projekt, som kan innebära ekonomisk satsning. Styrkans budskap är att det blir bättre, men det är viktigt att ha tålamod.

9 = Eremiten

Eremiten ger dig rådet att vänta och se. Det kan vara så att du bör skjuta upp ett viktigt beslut och se efter vad som händer under den närmsta framtiden. Eremitens budskap är att söka svar inom dig. Var i stillhet, så hör du den rösten bättre.

10 = Lyckans Hjul
Lyckans Hjul är glada besked. Nu vänder det och du vågar ta fler chanser. Lyckans Hjuls budskap är att vi maximerar våra möjligheter om vi tar kontroll över vårt öde.

11 = Rättvisa

Rättvisa handlar om det som det heter, nämligen rättvisa i livet. Befinner du dig i en knepig situation, så löser sig det till din fördel. Rättvisas betydelse är också att släppa taget om sådant som inte går att lösa.

12 = Den Hängde
Den hängde är, kanske tvärtom mot vad det låter, ett positivt kort. Det handlar om att släppa taget. Det kan vara att släppa taget om rädslor exempelvis, eller andra hinder som stoppar oss från att kasta oss helhjärtat ut i livet. Den hängdes budskap är släpp taget och gå framåt.

13 = Döden

Döden betyder slut. Någonting tar slut och detta följs av en ny början. Slutet kan innebära alla delar i livet, så som relationer, jobb, en speciell fas och så vidare. Dödens budskap är förändring till det bättre.

14 = Måttfullhet
Måttfullhet innebär behov av balans i livet. Någonting dåligt söker jämvikt, det vill säga det dåliga behöver kompenseras med någonting bra. Måttfullhetens budskap är sparsamhet och återhållsamhet.

15 = Djävulen
Djävulen brukar komma fram när det gäller situationer som upplevs som maktlösa. Djävulens budskap är själviskhet, girighet, manipulation, lögner, svartsjuka för att nämna några.

16 = Tornet
Tornet kan komma fram i leken när det gäller ett uppvaknande. Tornets budskap är nya insikter, någonting oväntat sker och det kan till och med handla om en oförutsedd katastrof.

17 = Stjärnan
Stjärnan kan leta sig fram efter en tid av sorg. Det är ett kort som inger hopp och inspiration. Stjärnans budskap är en lovande framtid, men det är viktigt att agera för att få vissa saker att hända.

18 = Månen

Månen innebär oftast en varning. Det är någonting i ditt liv, som inte står rätt till. Månens budskap är falska beskyllningar, dolda fiender och fara. Se verkligheten. Försöker någon lura dig?

19 = Solen

Solen betyder att du har en tid av lycka framför dig. Våga släppa dina bekymmer och våga bli lycklig igen. Solens budskap är klarhet i en situation, framgång, popularitet och respekt från omgivningen.

20 = Domen
Domen, eller Yttersta domen som kortet också kallas för, betyder en tid av rannsakan. Domens budskap är att du står inför en tid med tester. Det kan vara så att du står i ett vägskäl och behöver fatta ett beslut.

21 = Världen

Världen innebär fulländning. Du har nått målet, vilken än din fråga är. Världens betydelse är att allt är möjligt och att en ny tid tar sin början. Det betyder även belöning och en säker framgång.

Den Lilla Arkanan består av 56 kort

Dessa symboliserar vardagshändelser. Den lilla arkanan är indelad i fyra så kallade sviter. De heter Bägare, Stavar, Mynt och Svärd. De olika sviterna har olika betydelser.

Bägaren
Bägarkorten brukar relateras till de relationer som finns i frågeställarens liv. Korten symboliserar kärlek, känslor, familj, kreativitet och drömmar. Bägarkorten anses överlag vara positiva och är oftast tecken på att allt kommer gå lätt.

Stavar
Stavkorten brukar relateras till arbete och projekt, som finns i frågeställarens liv. Korten symboliserar handling, arbete, projekt, företag, mål, planering och självförtroende. Om det dyker upp många stavkort i en och samma läggning, brukar det betyda att frågeställaren befinner sig i en situation som kräver ansträngning och arbete.

Mynt
Myntkorten, även kallade för Pentagram, brukar relateras till belöningar och resultaten av vårt arbete. Korten symboliserar det materiella, den fysiska kroppen, våra sinnen, pengar, ekonomi och resultat. Om det dyker upp många myntkort i en och samma läggning, brukar det betyda att den som är frågeställare bryr sig om pengar och att hen kan se resultat av sitt arbete.

Svärd
Svärdkorten brukar relateras till dilemman som uppstår i våra liv. Dessa utmaningar kan kännas svåra att lösa och kan även innebära svåra beslut längs vägen. Om det dyker upp klädda kort i svärdsviten, så är det oftast människor runtomkring oss. De här människorna är bittra, negativa, fientliga och manipulativa. De vill oss helt enkelt inte väl. Det kan exempelvis vara vänner som sviker. Skulle det bli många svärdkort under en läggning, så befinner sig frågeställaren i en jobbig period.  Det som är viktigt att komma ihåg är att när vi har tagit oss igenom en svår period, så blir vi mycket starkare.

Flera sätt att spå

Det finns flera olika sätt att spå i tarotkort. Den vanligaste så kallade läggningen, det vill säga hur man lägger ut korten på bordet och vad dessa positioner betyder, är det Keltiska korset. Det finns både ett stort och litet keltiskt kors. Det går även att göra årsläggningar, eller enbart dra ett kort för dagen. I nästan alla böcker, som handlar om tarto, så finns det med olika förslag på hur korten kan läggas ut. Även de flesta tarotlekar brukar medföljas av en liten tarotbok, men även större och mer utförliga handböcker finns med i vissa lekar.

Vilken tarotlek jag ska välja?

Det finns många olika tarotlekar att välja mellan. En del passar nybörjare bättre och andra är till för dem som har hållit på ett tag. Vilken kategori du än tillhör, så är det kloka att välja ut sin egen tarotlek. Vilken av alla kortlekar dras du till? Antagligen är det den du ska ha. Här följer korta beskrivningar på några av de mest kända tarotlekarna.

Rider Waite svensk tarot
Den mest kända tarotleken genom tiderna heter Rider Waiteleken. Den kommer från år 1909 och den här kortleken, Rider Walte svensk, bygger på den. Precis som inspirationsleken, så är den skapad med personer och scener i den lilla arkanan.

Cosmic Tarot
Är du sugen på att lära dig spå med tarotkort? Då är det här en perfekt tarotlek att börja med. Korten är enkla, har få tecken och den är lätt att förstå även fast du inte känner till astrologi eller numerologi.

Thoth Tarotlek
Det finns en till tarotlek, som är lika känd och populär som Rider Waiteleken. Det är den här tarotleken, som heter Thoth. De här tarotkorten innehåller kabbalistiska och astrologiska hänsyftningar. Korten är mer svårlästa och inte de bästa att börja med som nybörjare. Som tur är, så följer det med ett instruktionshäfte med den här tarotleken.

The Gilded Tarot
Här följer ännu en tarotlek som är inspirerad av den klassiska Rider Waiteleken. Den här tarotleken beskrivs som oerhört vacker. Varje kort är unikt utformat och det är en fröjd för ögat att göra läggningar.

Crystal Vision Tarot
Vet inte om du har läst den här meningen förr, men den här tarotleken bygger på den kända Raider Waiteleken. Det är en fantasykonstnärinna, som heter Jennifer Galasson, som har skapat korten. De är väldigt vackra och även den här tarotleken innehåller kort som samtliga har en unik bild.

Tarot of white cats
Här följer en till tarotlek, som passar speciellt bra om du är en nybörjare. De här korten innehåller traditionella symboler. Tarotleken brukar beskrivas som enkel och rolig.

Är det vanligt att medium använder sig av tarotkort?

Hur medium arbetar är väldigt individuellt. Det beror också på vilket mediumskap de innehar. Det är dock inte ovanligt att ta hjälp av tarotkort som verktyg. Ett medium som gör det är TV-mediumet Vivi Linde. Många känner igen henne från den populära dokumentärserien Livet på andra sidan. Serien gick att se på TV under 2012 och har repriserats ett par gånger därefter.
Vivi Linde brukar beskriva sig själv som en föredetta sökare, som nu är en vetare. Om du har träffat Vivi, så vet du att hon använder sig av tarotkort och sig själv som medium. Hon får hjälp av sina egna vägvisare på andra sidan och även av klientens. Den här kombinationen, blandat med en stark intuition, ger Vivi klockrena läggningar. Dessa gick att se i programmet hon medverkade i. När det gäller tarotkort brukar Vivi säga att lägga ut tarotkort kan alla göra, men att tolka och förstå korten kräver tålamod och stark vilja under många år.

Hur fungerar en tarotlinje

När man ringer till en tarotlinje är det viktigt att man kan känna förtroende för den som svarar. Om man inte får en bra upplevelse kan det vara svårt att genomföra tarot på detta sätt i och med att tolkningen förutsätter kontakt och bra dialog. Tolkningen av vad korten visar är minst lika viktig, och helt säkert ännu viktigare, än hur man lägger korten. Varje kort kan betyda flera saker och det är kontext som indikerar vad som är vad. De som jobbar med tarotlinje som metod, uppges vara mycket erfarna på sitt område. Det är svårt att vara helt säker på vem som är i luren, men detta är någonting man inte kan vara säker på oavsett erfarenhet. Det kan vara bra att ha tydliga frågor eller områden man vill titta på när man ringer en tarotlinje. Detta för att man skall kunna fokusera tydligt på ett visst område. När man ringer en tarotlinje bör man också känna till att det kostar varje minut vilket gör att man kan vilja ringa in området man vill fokusera på.

Varierade syften

Det finns många områden i livet som man kan vilja titta på, men ofta rör det sig om pengar, karriär, relationer eller framtid i allmänhet. Ju tydligare man är desto enklare och snabbare kan det gå när man talar med en tarotlinje. Viktigt att berätta är att det handlar om att tolka kort och information. Hur man lägger ut korten kan de flesta komma in i ganska snabbt men för att kunna tolka vad man ser, krävs talanger eller erfarenhet. Detta är en av orsakerna till att så många kontaktar proffs eller ringer till en tarotlinje var man kan få tala med någon som har erfarenhet och vet hur man kan tänka för att hitta rätt.

När personen som arbetar med att lägga tarot har lagt ut korten på de sätt som är lämpligt utifrån klient och önskemål, följer samtalet som kan ge vägledning och vara till nytta för den som ringer. Har man inte ringt någon tarotlinje tidigare kanske det känns lite ovant till en början, men flera personer ringer tillbaks flera gånger för att få mer tips och ankar kring beslut man skall ta i sitt liv. Vardagen är inte okomplicerad och det är vanligt att man kan behöva hjälp för att hitta vad man skall göra. Då kan man ringa en tarotlinje om man så önskar. Hur ni tolkar korten som läggs, är upp till er. Dock kan många intyga bra effekter utifrån den information som kommit vid detta samtal.

Välja en seriös tarotlinje

Det är inte alltid en sierska finns tillgänglig på den ort man befinner sig på. När man står inför ett stort beslut i livet eller när man behöver hjälp med att förstå sin egen roll i ett sammanhang är det ofta där och då man behöver få sin fråga besvarad. På många sätt är det därför bra att det finns tarotlinjer som man kan vända sig till. Många har redan hittat det medium som de litar på och väljer därför att ringa till en specifik tarotlinje, men för de som aldrig tidigare har haft kontakt med ett medium eller ringt en tarotlinje är denna artikel skriven. Frågor som vad du kan vänta dig av din kontakt, vilka frågor du kan ställa, vad det kostar att ringa en tarotlinje och hur du hittar en tarotlinje som du känner dig trygg och bekväm med är några av de frågor vi här ska försöka ge svar på. Men först ger vi oss i kast med att besvara frågan som de flesta tycks vilja få besvarad; vilka är det egentligen som arbetar på en tarotlinje?

Vilka arbetar på en tarotlinje?

Vad som kanske förvånar många är att de som arbetar på en tarotlinje inte behöver ha en särskild utbildning bakom sig. Det kan göra att många känner skepsis för att ringa eftersom att de inte vet vem som svarar i andra änden och om personen i fråga är seriös, påläst och kunnig inom tarot. Men anledningen till att det inte krävs utbildning är framförallt för att det inte finns högre utbildningar på universitet och högskolor som har denna typ av utbildningar. Många medium är födda med sin förmåga och andra har studerat och tränat hårt för att öppna upp sitt sjätte sinne för att kunna nå denna kunskap vilket gör det möjligt att sia in i framtiden. Visserligen finns det gott om kurser att gå och diplom att få och många medium väljer att gå kurser för att bevisa för sig själv, om inte annat, att de besitter denna kunskap. Så svaret på frågan om vilka som arbetar på en tarotlinje är att det är personer, utan akademisk utbildning inom området, men som antingen har denna kunskap medfött eller som har gått kurser och tränat för att få den.

Vad kan du vänta dig av ditt samtal?

De flesta som ringer en tarotlinje söker svar på frågor som rör framtiden, relationer, arbete och kärlek. Men man kan även ringa en tarotlinje för att ställa frågor kring sig själv, sin personlighet och få hjälp med att se sina styrkor och svagheter och få hjälp med att komma till rätta med obalanser i sitt inre. Tarotkonsulten kan besvara dina frågor som rör allt ifrån ditt högre jag till att ge svar på framtidens möjligheter. Det viktiga att komma ihåg är att vi människor alla har en fri vilja och att vi kan välja att lyssna till tarotkonsultens information och kortens råd eller helt enkelt välja att låta bli. Får du exempelvis reda på att du kommer att möta kärleken under hösten men väljer att låta bli att träffa någon under samma period så har du med din fria vilja valt att inte ta möjligheten som ligger inför dig.

Vad kostar det att ringa en tarotlinje?

Eftersom att de flesta medium är egenföretagare som sätter sina egna priser finns det ingen enhetlig kostnad för att ringa en tarotlinje. Det vanligaste är dock att tarotlinjen tar en minutersättning för samtal, vilket kan ligga mellan allt från 4,90 kr/min upp till 29.90 kr/min. En del väljer även att ta en fast kostnad för samtalet där man i förväg bestämmer hur långt samtalet ska hållas. Även här skiljer sig de olika tarotlinjerna i kostnad och du kan betala alltifrån några tior upp till några hundralappar – allt beroende på tarotlinje och samtalets längd.

Hur väljer man ”rätt” tarotlinje?

Precis som när det kommer till människor man umgås med gäller det att välja tarotlinje och medium efter känsla och intuition. Det ska kännas tryggt och rätt att samtala med personen i andra änden och givetvis baseras hela samtalet på tillit till personens kunskap. Det finns ett stort urval av medium och tarotlinjer att välja bland och det bästa tipset är att läsa på om den tarotlinje du funderar att ringa till. De flesta har nämligen en hemsida där var och en av tarotkonsulterna ges en presentation. Ett annat sätt är att välja tarotlinje efter rekommendation av vänner eller bekanta.